Plc 2003

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bộ điều khiển lập trình PLC dòng 2003 là loại cũ nhất trong tất cả các loại PLC của hãng B&R còn được sử dụng hiện tại. Đa số là các PLC CP474 và CP476. Chúng được sử dụng hạn chế hiện nay vì thường được thay thế và nâng cấp lên dòng X20 tân tiến hơn.